Volumenopmåling

Præcis opmåling på en sikker måde

Volumenopmåling fra drone leverer et effektivt alternativ til de klassiske opmålingsmetoder, som eksempelvis LIDAR. Når man opmåler fra drone, er der ingen grund til at skulle have bemanding oven på bunken eller på dens skrænter. Her måles, og ikke blot estimeres!

Få alle hjørner med i beregningen

Volumenopmålingen laves udfra en større mængde billeder, som sammensættes ved hjælp af specialsoftware. Millionvis af punkter sørger for at alle små hjørne, toppe, fordybninger og selv hjulspor bliver taget højde for i den endelige udregning.

Luftbåren præcision

Fugleperspektivet kombineret med kendte, på forhånd markerede punkter ved siden af bunkerne, giver en absolut præcision på typisk 1-2%.

Afhængig af præcisionsbehovet kan der laves relative afstandsmålinger med støtte fra dronens egen positionssystem, eller der benyttes PPK GNSS teknologi, hvorved der kan opnåes helt ned til 5 mm præcision mellem punkterne. Det gør opmåling af selv små bunker meget præcist.

Sikker metode med lav nedetid

Produktionsnedetiden når der foretages volumenopmåling fra drone er minimal. Når forarbejdet er gjort, kan dataindsamlingen tage ned til 10 minutter, afhængigt af bunkestørrelser og præcisionskrav.
Der benyttes en mindre drone, hvor driftsikkerheden er i top. Er det nødvendigt for opgaveløsningen, indhentes tilladelser fra relevante infrastrukturforvaltere, naboer eller andre relevante parter.

Høj præcision under vanskelige forhold

Under vanskelige forhold bruges en kombination af GNSS samt målinger fra jorden med Total Station. Herved kan der udlægges kontrolpunkter på steder, hvor GNSS er uegnet, eksempelvis i nærheden af træer, høje bygninger og lignende.

Opmåling af udgravninger og jordskred

Volumenopmåling med drone kan også bruges med success ved jordskred og udgravninger. Fremgangsmåden og præcisionen er den samme som ved opmåling bunker.
Det er dog vigtigt at dette gøres kort efter et skred har fundet sted for at undgå unødig vegetation. Vegatation kan påvirke opmålingens konfidens.