Volumenopmåling

Præcis opmåling på en sikker måde

Volumenopmåling fra drone leverer et tidseffektivt alternativ til de klassiske opmålingsmetoder, der benytter eksempelvis LIDAR eller en total station.
Når man opmåler fra drone, er der ingen grund til at skulle have bemanding på selve bunken eller på dens skrænter.

Få alle hjørner med i beregningen

Volumenopmålingen laves udfra flere hundrede billeder, som sammensættes ved hjælp af specialsoftware.

Millionvis af punkter sørger for at alle små hjørne, toppe, fordybninger og selv hjulspor bliver taget højde for i den endelige udregning.

Luftbåren præcision

Fugleperspektivet kombineret med kendte, på forhånd markerede punkter ved siden af bunkerne, giver en absolut fejlmargin på typisk 1-2%. Vi kan også garantere under 1%, hvis dette ønskes.

Afhænging af bunkernes størrelse varierer vi en række parametre, således at det ønskede resultat og den ønskede præcision opnåes hurtigst muligt.

Sikker metode med lav nedetid

Produktionsnedetiden, når der foretages volumenopmåling fra drone, er minimal. Når forarbejdet er gjort, kan dataindsamlingen tage ned til 15 minutter, afhængigt af bunkestørrelser og præcisionskrav.
Der benyttes en mindre drone, hvor driftsikkerheden er i top og støjen minimal.
Er det nødvendigt for opgaveløsningen, indhentes tilladelser fra relevante infrastrukturforvaltere, lodsejere eller andre relevante parter.

Høj præcision under vanskelige forhold

Under vanskelige forhold bruges en kombination af GNSS samt målinger fra jorden med Total Station. Herved kan der udlægges kontrolpunkter på steder, hvor GNSS er uegnet, eksempelvis i nærheden af træer, høje bygninger og lignende.

Opmåling af udgravninger og jordskred

Volumenopmåling med drone kan også bruges med success ved jordskred og udgravninger. Fremgangsmåden og præcisionen er den samme som ved opmåling bunker.
Det er dog vigtigt at dette gøres kort efter et skred har fundet sted for at undgå unødig vegetation. Vegatation kan påvirke opmålingens konfidens.