Volumenopmåling

Præcis opmåling på en sikker måde

Volumenopmåling fra drone leverer et effektivt alternativ til de klassiske opmålingsmetoder, som eksempelvis LIDAR. Når man opmåler fra drone, er der ingen grund til at skulle have bemanding oven på bunken eller på dens skrænter. Her måles, og ikke blot estimeres!

Få alle hjørner med i beregningen

Volumenopmålingen laves udfra en større mængde billeder, som sammensættes ved hjælp af specialsoftware. Millionvis af punkter sørger for at alle små hjørne, toppe, fordybninger og selv hjulspor bliver taget højde for i den endelige udregning.

Luftbåren præcision

Fugleperspektivet kombineret med kendte, på forhånd markerede punkter ved siden af bunkerne, giver en absolut præcision på mellem 0,5%-4%, typisk 2%.

Afhængig af præcisionsbehovet kan der laves relative afstandsmålinger med støtte fra dronens egen positionssystem, eller der benyttes RTK GPS teknologi, hvorved der kan opnåes helt ned til 7mm præcision mellem punkterne. Det gør opmåling af selv små bunker meget præcise.

Sikker metode med lav nedetid

Produktionsnedetiden når der foretages volumenopmåling fra drone er minimal. Når forarbejdet er gjort, kan dataindsamlingen tage ned til 10 minutter, afhængigt af bunkestørrelser og præcisionskrav.
Der benyttes en mindre drone, og driftsikkerheden omkring den er selvfølgelig i top. Er det nødvendigt for løsning af opgaven, indhentes tilladelser fra relevante infrastrukturforvaltere, offentlige eller private.

Opmåling af udgravninger og jordskred

Man kan også volumeopmåle ved jordskred, eller huller og udgravninger. Fremgangsmåden og præcisionen er den samme som ved bunker.