Oversigtskort, højdemodeller, 3D-modeller

Oversigtskort

Ortomosiakker er en mængde billeder taget direkte nedad, og som via special-software kan sammensættes til at give eet samlet kort.

Man kan dermed lave oversigtskort over store områder, uden at skulle mere end 30-120 meter over terræn.

Alle billeder korrigeres således at alle høje objekter på kortet ses direkte oppefra.

kuppel orto

Højdemodeller / DEM

Udfra optagne hundredvis billeder og indsamling af centimeter-nøjagtige positionsdata, kan der udarbejdes et terrænkort detailjeret.

Selv individuelle hjulspor på en mark kan ses på disse kort i den rigtige opsætning

Højderne kan repræsenteres både farver eller konturer i landskabet.

Den absolutte højdepræcision kan bringes helt ned til blot få centimeter.

digital elevation model

3D modeller

Ved hjælp fra billeddata fra dronen kan man lave 3D-modeller af både mindre bygninger eller store landskaber.

3D modellen kan eksporteres til gængse 3D-modellerings programmer til videre efterbehandling. Modellen kan eksporteres til 3D-print, og man kan således lave en fysisk model af eksempelvis en stort domecil, eller et større landskab.

Præcision fra mange GPS (GNSS) systemer

Når vi laver oversigtkort udlægges en passende antal punkter på jorden som reference. Disse ses fra luften, og indbygges i det endelige result.

Punkterne kan udmåles med få centimeters indbyrdes præcision, og gør oversigtkortet solidt og præcist.

Opmåling af punkterne foretages med GNSS, eller, hvis det skal være meget præcist, via klassisk vinkelmåling og afstandmåling fra total station.

gnss gps landmåling