Oversigtskort, højdemodeller, 3D-modeller

Oversigtskort

Ortomosiakker er en mængde billeder taget direkte nedad, og som via special-software kan sammensættes til at give eet samlet kort.

Man kan dermed lave oversigtskort over store områder, uden at skulle mere end 30-120 meter over terræn.

Alle billeder korrigeres således at alle høje objekter på kortet ses direkte oppefra.

kuppel orto

Højdemodeller / DEM

Udfra optagne billeder og indsamling af meget nøjagtigt positionsdata fra mere end 20 satellitter, kan der udarbejdes et centimeter-nøjagtigt terrænkort.

Højderne kan repræsenteres både farver eller konturer i landskabet.

Den absolutte højdepræcision kan bringes helt ned til blot få centimeter.

digital elevation model

3D modeller

Ved hjælp fra billeddata fra dronen kan man lave 3D-modeller af både mindre bygninger eller store landskaber.

3D modellen kan eksporteres til gængse 3D-modellerings programmer til videre efterbehandling. Modellen kan eksporteres til 3D-print, og man kan således lave en fysisk model af eksempelvis en stort domecil, eller et større landskab.

Præcision fra mange GPS (GNSS) systemer

Når vi laver kort udlægger en passende antal punkter på jorden som reference. Disse kan ses fra luften, og indbygges i det endelige result.
Opmåling af punkterne foretages enten med satellit via GPS/GNSS eller via klassisk vinkelmåling og afstandmåling med en såkaldt totalstation.
Punkterne kan udmåles med få centimeters indbyrdes præcision, og gør oversigtkortet solidt og præcist.

gnss gps landmåling