Oversigtskort, højdemodeller, 3D-modeller

Oversigtskort

Ortomosiakker er en mængde billeder taget direkte nedad, og som via special-software kan sammensættes til at give eet samlet kort.

Man kan dermed lave oversigtskort over store områder, uden at skulle mere end 30-120 meter over terræn.

Alle billeder korrigeres således at alle høje objekter på kortet ses direkte oppefra.

kuppel orto

Højdemodeller / DEM

Udfra optagne billeder og indsamling af meget nøjagtigt positionsdata fra mere end 20 satellitter, kan der udarbejdes et centimeter-nøjagtigt terrænkort.

Højderne kan repræsenteres både farver eller konturer i landskabet.

Den absolutte højdepræcision kan bringes helt ned til blot få centimeter.

digital elevation model

3D modeller

Ved hjælp fra billeddata fra dronen kan man lave 3D-modeller af både mindre bygninger eller store landskaber.

3D modellen kan eksporteres til gængse 3D-modellerings programmer til videre efterbehandling. Modellen kan eksporteres til 3D-print, og man kan således lave en fysisk model af eksempelvis en stort domecil, eller et større landskab.